Psychologická pomoc pro Čechy v interkulturním prostředí

Individuální konzultace jsou věnovány ryze Vašemu osobnímu tématu: společně zmapujeme příčiny Vašich potíží a vytvoříme cestu k jejich řešení. Povedeme Vás tak, abyste v budoucnu mohl/a zvládat psychologicky náročné situace sám/a.  
Skupinové konzultace jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí získat nadhled nad konkrétní situací nebo se inspirovat k novým činům. Důležitou roli zde hraje vzájemná podpora  a sdílení s lidmi s podobnými (nejen) interkulturními zkušenostmi.

pikt03

Individuální konzultace

Podpora psychické odolnosti a zdraví​

Ocitli jste se v nepříjemné situaci a je pro Vás obtížné najít odvahu k jejímu řešení?

Brání Vám nízké sebevědomí nějakým způsobem dosáhnout úspěchu v životě?

Dlouhodobě se u Vás vyskytuje skleslá nálada, pocity smutku, nedostatek energie?

Zažíváte stres, objevují se příznaky psychického a fyzického vyčerpání?

Ovlivňuje traumatická zkušenost z minulosti Váš současný život?

Změna prostředí Vám nevyhovuje a Vy máte pocit, že nevíte jak dál?

Toužíte po stabilitě, řešíte dilema, máte potíže s rozhodováním?

Cítíte se v novém prostředí nevyslyšen/á, nepochopen/á, izolován/á?

Znervózňuje Vás přítomnost jiných lidí, nedokážete se mezi nimi prosadit?

Trápí Vás obavy nebo prožíváte náhlé návaly úzkosti?

Máte potíže v pracovních, rodinných nebo partnerských vztazích?

Pociťujete nepříjemné tělesné příznaky a Váš lékař nenalézá jejich příčinu?

a další

Podpora v interkulturním soužití

Jste v mezikulturním vztahu a máte problémy s komunikací?

Máte pocit, že se Vaše představy neslučují s pohledem na svět Vašeho partnera nebo jeho/její rodiny?

Máte odlišný přístup k výchově dětí?

Covidová krize má negativní dopad na Váš vztah?

Rozcházíte se s partnerem a potřebujete podpořit?

Zajímá vás, jak vás rozdělují a jak sbližují vaše rozdíly?

Hledáte partnera a nevíte, jak se prezentovat?

a další

Podpora v porozumění cizím kulturám v práci a při studiu

Máte zájem komunikovat efektivněji a přesněji s lidmi z jiné kultury?

Potřebujete se vyznat v hodnotách dané kultury a adekvátně na ně reagovat?

Chcete se vyhnout běžným chybám v interpretaci chování cizinců?

Jste si vědomi, jakou roli hrají předsudky ve Vašem životě?

Ocenili byste pomoc v procesu adaptace?

a další

pikt05

Skupinové konzultace

Podpora při sdílení zkušeností s jinými Čechy​

Prospěl by Vám nadhled nad svým osobním příběhem?

Toužíte zažít pocit sounáležitosti s jinými Čechy, kteří mají podobné zkušenosti?

Chcete si zarelaxovat  v mateřském jazyce?

Máte téma, které vám leží na srdci a chybí Vám zpětná vazba?

Rádi byste se podělili s jinými Čechy o poznání, ke kterému jste dospěli?

Hledáte novou životní cestu a oceníte inspiraci u jiných lidí?

Chcete zůstat flexibilní a otevření novým názorům?

a další

 

Ceník

Konzultace Tarif
individuální 30 min 50 EUR Koupit
individuální 60 min 100 EUR Koupit
individuální pro studenty 60 min 70 EUR Koupit
balíček 3 ind. konzultací 3 x 60 min 280 EUR Koupit
balíček 5 ind. konzultací 5 x 60 min 450 EUR Koupit
skupinová 120 min, 3-6 osob 80 EUR Koupit