O nás dvou

Seznámily jsme se v průběhu studia psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. Velmi rychle jsme našly společnou řeč a náš vzájemný respekt a důvěra se v čase prohlubovaly. Uvědomily jsme si, jak nás naše rozdílné osobnostní charakteristiky a názory obohacují. Přestože nás cesty zavedly do různých koutů světa, zůstaly jsme v kontaktu a nikdy jsme se nepřestaly vzájemně podporovat. Obě procházíme širokým spektrem životních situací: přizpůsobení se novému prostředí, tvorba nové mezikulturní identity, studium a práce v zahraničí, partnerství s cizincem, mezikulturní výchova dětí a mnoho dalších. Při sdílení událostí a emocí v mateřském jazyce se zrodil nápad nabídnout také Vám to, co nám velmi pomáhá: bezpečné, podporující a rozvíjející prostředí “hezky česky”. Takové, které umožňuje najít sílu domova v sobě sama bez ohledu na to, kde se nacházíte a úspěšně uplatnit vlastní osobnost v interkulturním kontextu.

Mila

Moje jméno je Mgr. Ing. Mila Della Briotta, jsem psycholog, kouč a budoucí psychoterapeut. Své klienty motivuji objevit, obstarat a udržet si vše, co potřebují ke spokojenému životu. Pracovní techniky volím a kombinuji tak, aby vedly k napojení se na vlastní zdroje energie a k řešení situace. Odborně Vás podpořím při zvládání zátěžových situací, s ohledem na soulad psychiky s tělem a s cílem zamezit negativním dopadům na osobní stabilitu a zdraví. Ochotně jsem zde pro každého, koho zajímá proces sebereflexe, postupné změny a konstruktivního přizpůsobení se nové situaci. Konzultuji v jazycích, ve kterých žiji: v češtině, němčině a italštině. Domluvím se, ale nekonzultuji v angličtině a ruštině.

Přes polovinu svého života bydlím a pracuji v zahraničí, z toho dvě desetiletí ve Švýcarsku. První mezikulturní zkušenosti jsem získala bezprostředně po revoluci v německé stavební firmě v oddělení HR. V průběhu dalších let strávených v mezinárodním obchodě i v soukromém podnikání jsem zažila na vlastní kůži tlak konkurenčního prostředí a vliv stresu na lidské zdraví. Zájem o prevenci burn-out mě motivoval ke studiu klinické psychologie a k výcviku v koučování, v současnosti se specializuji v Curychu v psychoterapii zaměřené na tělo. Praxi jsem absolvovala na psychosomatické klinice i v ambulantní psychiatrii. Propojení zkušeností ze zdravotnictví a z ostatních sektorů mi dodnes usnadňuje porozumění příčinám a následkům nejrůznějších psychických potíží. Ke svým klientům, kolegům, přátelům i rodině chovám hluboký respekt a vážím si jejich přítomnosti. Ráda se vzdělávám, cestuji, baví mě řešit problémy, chodit za kulturou i relaxovat. O svoje české kořeny pečuji pravidelně a s láskou. Český humor je pro mě dodnes nepostradatelným zdrojem pozitivních emocí i na jihu Švýcarska, kde s rodinou bydlím.

Michala

Jmenuji se PhDr. Michala Škrábová, Ph.D. a jsem interkulturní psycholog. Lidem z mnoha zemí jsem pomohla překonat jejich psychické potíže a připravila je na různé mezinárodní situace. Přes 7 let provádím interkulturní a adaptační tréninky. Jejich cílem je pochopení a procítění kulturních vlivů na osobní a pracovní život expatů, zvýšení osobní flexibility a zajištění hladšího adaptačního procesu na cizí zemi nebo jiné náročné životní situace. Velmi ráda pomohu s osobním rozvojem a výzvami spojenými s cizí kulturou i Vám. Naučíte se komunikovat efektivněji a vyznat se v hodnotách dané země. Konzultuji česky, anglicky a francouzsky. Domluvím se, ale nekonzultuji italsky, německy a japonsky.

Vždy jsem se cítila dobře v kontaktu s cizími kulturami. Během svého Mgr. studia psychologie na Univerzitě Karlově jsem byla studijně na semestr v německém Regensburgu a v australském Melbourne. V rámci doktorátu jsem pobývala několik měsíců v Hirošimě, můj Ph.D. výzkum srovnával českou a japonskou mentalitu.  Na UK jsem vyučovala více jak 10 let Interkulturní psychologii pro Erasmus studenty Psychologie a na Metropolitní univerzitě 6 let Interkulturní komunikaci v byznysu. Hostovala jsem jako Erasmus učitel psychologie na italských univerzitách, převážně v Pise a v Bologni.  Mám mnoho přátel z jiných zemí a miluji spontánní cestování bez dlouhých příprav. Žiji s francouzsko-polským přítelem a dvěma malými dcerami ve francouzských Alpách.